All lifting operations course and assessment now available in Varna, Bulgaria.

EN  MY

Pengesahan Sijil dalam talian

Anda boleh menyemak sijil yang dikeluarkan oleh pusat latihan kami menggunakan borang berikut. Pastikan anda mempunyai data yang betul dalam borang.

Nombor sijil - tanpa ruang, cth: 01/001/2016
Nama keluarga - seperti yang dinyatakan dalam sijil

  Certificate
number:
  Surname: