All lifting operations course and assessment now available in Varna, Bulgaria.

we launched new website

Lerus.com

energy industry solutions

EN  MY

KerahsiaanLerus Group komited untuk melindungi privasi pelanggannya dan keselamatan maklumat peribadi mereka. Kami mengumpul maklumat dengan jelas dan telus dan berkomunikasi bagaimana kami akan memproses data.

Dasar ini menetapkan perkara berikut:

 • Jenis data peribadi yang kami kumpulkan, borang permohonan dan sumber lain dari mana kami mengumpul data;
 • Untuk tujuan apa kami menggunakan data peribadi anda;
 • Keselamatan data peribadi anda;
 • Data apa yang kita tukar dan dengan siapa;
 • Bagaimana untuk menghubungi kami.

Semua data peribadi dikumpulkan dan diproses mengikut undang-undang perlindungan data Malaysia dan EU.

Data peribadi apa yang kami kumpulkan:
Data peribadi adalah sebarang maklumat anda yang membolehkan kami mengenal pasti anda, seperti nama akhir dan nama pertama anda, maklumat hubungan, data sijil dan diploma anda, butiran pembayaran. Kami mengumpul maklumat peribadi anda apabila: (a) menempah kursus latihan melalui laman web kami, (b) apabila anda menghantar borang permohonan anda untuk tujuan krew, (c) apabila anda mengisi borang pendaftaran perwakilan untuk tujuan latihan.

Berikut adalah kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan:

 • Nama, nama keluarga, tarikh lahir dan alamat rumah anda dan foto anda (untuk pengesahan fizikal keperibadian anda);
 • Nombor pasport dan nombor SBK anda dan kesahan;
 • Nombor dan kesahihan sijil, lesen dan sokongan anda;
 • Salinan imbasan pasport, lesen dan sijil anda yang anda hantar kepada kami;
 • Data kecergasan perubatan anda dari Borang Pemeriksaan Perubatan dan / atau borang Pengisytiharan Diri Perubatan;
 • Status vaksinasi dan ujian PCR;
 • Maklumat hubungan anda (nombor telefon dan alamat e-mel)
 • Maklumat maklum balas anda, Minat dalam kursus latihan dan perkhidmatan kami yang akan dinyatakan oleh anda secara sukarela;
 • Maklumat yang diterima komunikasi kami dengan anda melalui e mel, rangkaian sosial dan pautan komunikasi lain;

Untuk tujuan apa kami menggunakan data peribadi anda
Dalam kebanyakan kes, kami memerlukan data peribadi anda untuk memproses tempahan latihan anda, menilai tahap profesional dan kesesuaian anda untuk tujuan kru, berkongsi data ini dengan pihak ketiga (Syarikat Krew dan Pemilik Kapal, Organisasi Latihan dan Pensijilan (OPITO, GWO, DNV, The Nautical Institute, dll.) Sila ambil perhatian, jika anda memohon kursus latihan maka data peribadi anda hanya akan digunakan untuk tujuan latihan dan pensijilan dan tidak akan dikongsi dengan Syarikat Krew dan owner perkapalan. Tapi anda boleh buat permohonan kepada Lerus Crew Management untuk maklumat anda di kongsi kepada pihak ketiga.

Berapa lama kami menyimpan data anda
Kami tidak akan menyimpan data anda lebih lama daripada yang diperlukan untuk tujuan ia dikumpulkan dan digunakan. Kami juga akan mempertimbangkan untuk meminimumkan dan menyahnamakan maklumat peribadi anda supaya ia tidak lagi dikaitkan dengan anda dan tidak dapat mengenal pasti anda. Kebanyakan data yang diterima daripada anda untuk tujuan latihan, yang dijana oleh anda semasa proses latihan akan disimpan untuk tempoh sehingga lima tahun. Tempoh ini mungkin berbeza-beza bergantung kepada kesahihan latihan yang ditetapkan oleh organisasi yang mengawal. Tempoh pengekalan ditetapkan untuk tujuan pengauditan luaran dan dalaman, pengesahan ketulenan dan keupayaan untuk memulihkan data pensijilan atas permintaan anda (contohnya jika anda telah kehilangan sijil anda). Data yang dikumpul daripada pelaut untuk tujuan kru akan disimpan untuk tempoh sehingga 5 tahun.

Keselamatan data peribadi anda
Keselamatan dan kerahsiaan data peribadi anda adalah keutamaan kami. Mengambil kira sifat data peribadi anda, kami menggunakan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sesuai mengikut undang-undang yang berkaitan dan teknologi semasa yang tersedia, untuk memastikan tahap keselamatan data anda yang mencukupi dan untuk mengelakkan sebarang kemusnahan, kehilangan, perubahan, pendedahan, pelanggaran atau akses yang tidak disengajakan atau menyalahi undang-undang kepada data ini.
Semua butiran pembayaran dipindahkan dan disimpan mengikut Standard Keselamatan Data Industri Kad Pembayaran (PCI DSS). Kami mungkin mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga yang dipercayai untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Kerahsiaan ini. Untuk melindungi data peribadi anda, kami menghendaki semua pihak ketiga tersebut menggunakan langkah-langkah keselamatan data teknikal dan operasi yang sesuai. Jika Kumpulan Lerus mengalami pelanggaran yang berkaitan dengan data peribadi anda dan pelanggaran tersebut menimbulkan risiko yang tinggi kepada anda kami akan memberitahu anda tentang pelanggaran tersebut, kemungkinan akibatnya dan langkah-langkah yang kami ambil untuk melindungi anda dan orang lain mengikut keperluan GDPR.

Perkongsian dan pemindahan data peribadi
Data peribadi anda akan dikongsi dengan Badan/Organisasi Latihan dan Persijilan (cth. OPITO, GWO, DNV, Institut Nautika, dll.) yang berkaitan dengan latihan yang anda hadiri di Pusat Latihan Lerus. Ini sentiasa dilakukan mengikut keperluan Badan Standard untuk memasukkan data anda ke dalam pangkalan data yang sepadan untuk tujuan pengesahan. Sekiranya anda seorang pelaut yang mencari pekerjaan dan anda telah berkongsi CV anda kepada Pengurusan Kru Lerus, kemudian data peribadi anda boleh dikongsi dengan Pemilik Kapal Berkontrak kami untuk mengesahkan kesesuaian anda untuk jawatan yang anda mohon. Anda akan sentiasa dimaklumkan secara langsung oleh salah seorang Pakar kami untuk mengesahkan bahawa anda bersetuju untuk berkongsi maklumat anda dengan Pemilik Kapal yang berkenaan. Ini akan dilakukan melalui telefon atau e mail.

Hubungi Kami
Jika anda mempunyai soalan tambahan mengenai dasar ini atau mengenai cara kami memproses maklumat peribadi anda yang tidak dilindungi di sini, sila hubungi kami melalui alamat e-mel yang ditunjukkan di laman web kami di bahagian HUBUNGI.